นโยบายรับประกันความพึงพอใจ

เว็บไซต์ www.knutrathailand.com ได้มีความตั้งใจในการจัดทำภาพสินค้า และ ให้คำอธิบายรายละเอียดของสินค้าอย่างครบถ้วนเท่าที่จะเป็นไปได้ และมีนโยบาย (Q.C.) การตรวจสอบคุณภาพสินค้าก่อนจัดส่งทุกรายการสั่งซื้อ ทั้งนี้ หากมีความบกพร่องเกิดขึ้น www.knutrathailand.com มีนโยบายรับประกันความพอใจของลูกค้าดังนี้

1. คืนเงิน หรือ เปลี่ยนสินค้า / กรณีสินค้าชำรุดเสียหาย
ลูกค้าได้รับสินค้ามีตำหนิหรือชำรุดเสียหาย ลูกค้าสามารถส่งคืนสินค้าได้ ภายใน 3 วัน หลังจากได้รับสินค้า (เช็ควันรับสินค้าโดยรหัสสั่งซื้อ และวันที่ลูกค้าเซ็นต์รับของจากไปรษณีย์) กรณีที่สินค้านั้นยังมีอยู่  ทางร้านจะส่งสินค้าชิ้นใหม่ไปให้  พร้อมรับผิดชอบค่าจัดส่งขาไปและขาคืนที่ลูกค้าส่งกลับ / กรณีที่สินค้าชิ้นนั้นหมด ลูกค้าสามารถส่งคืนสินค้า และ รับเงินคืนเต็มจำนวนพร้อมค่าจัดส่งขากลับ

สอบถามสินค้าคืน/เปลี่ยน : ติดต่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายดูแลลูกค้า
TEL. 092-935-1936 | EMAIL: knutrathailand@gmail.com

2. คืนเงิน หรือ เปลี่ยนสินค้า / กรณีไม่พึงพอใจในสินค้า
ลูกค้าไม่พอใจสินค้า ทางร้านยินดีรับคืนสินค้าภายใน 7 วัน ตามสภาพเดิม 100% ลูกค้ารับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการส่งกลับคืน โดยลูกค้าสามารถเปลี่ยนเป็นสินค้าชิ้นอื่นๆ หรือรับเงินคืนเต็มจำนวน ภายใน 1-3 วันหลังทางร้านได้รับสินค้ากลับ

 

3. เรื่องการจัดส่งสินค้า

3.1 นโยบายการจัดส่งสินค้า และการรับประกันสินค้า

  • บริษัทฯจัดส่งสินค้าหลังจากได้ตรวจสอบการชำระเงินเรียบร้อยแล้วเท่านั้น
  • บริษัทฯจัดส่งสินค้า วันละ 1 ครั้ง ก่อนเวลา 12.00 น. เว้นวันหยุดราชการ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ รายการสั่งซื้อที่ยืนยันการชำระเงินในวันนี้จะจัดส่งสินค้าในวันรุ่งขึ้น ทั้งนี้ถ้าไม่สามารถจัดส่งในวันนั้นได้ บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ในการจัดส่งสินค้าในวันทำการถัดไป หรือตามข้อตกลงกับทางผู้ซื้อ
  • เมื่อสินค้าถูกจัดส่งเรียบร้อยแล้ว เจ้าหน้าที่จะแจ้งยืนยันการจัดส่งสินค้า พร้อมทั้งแจ้งหมายเลขการตรวจสอบการเดินทางของสินค้า(tracking number) รวมทั้งเบอร์โทรศัพท์ของไปรษณีย์ตามที่อยู่ของท่าน / บริษัทฯที่บริการจัดส่งสินค้า ทางโทรศัพท์หรืออีเมล์ที่ท่านระบุไว้

 

3.2 ช่องทางการจัดส่งสินค้า มี 4 ทาง  หลังจากได้รับคำสั่งซื้อ ได้แก่

  •  ส่งลงทะเบียน หรือ EMS โดยบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (มหาชน) ซึ่งตามปกติแล้วสินค้าจะถึงปลายทางในวันถัดไปสำหรับที่อยู่ในกรุงเทพฯ และสำหรับที่อยู่ต่างจังหวัดนั้น สินค้าจะถึงท่านภายใน 1-2 วันทำการ ในกรณีที่ท่านไม่ได้รับสินค้าภายใน 1-2 วัน กรุณาติดต่อที่ทำการไปรษณีย์ปลายทาง ตามเบอร์โทรศัพท์ของไปรษณีย์ที่เราแจ้งท่านทางโทรศัพท์หรืออีเมล์ที่ท่านระบุไว้ หรือตรวจสอบสถานะของสินค้า(tracking number)ที่ส่งผ่านไปรษณีย์ไทยว่าสินค้าดังกล่าวเดินทางถึงไปรษณีย์ในเขตที่ท่านแจ้งที่อยู่มาแล้วหรือไม่ ได้ที่ http://www.thailandpost.com
  • Kerry ซึ่งตามปกติแล้วสินค้าจะถึงปลายทางในวันถัดไปสำหรับที่อยู่ในกรุงเทพฯ และสำหรับที่อยู่ต่างจังหวัดนั้น สินค้าจะถึงท่านภายใน 1-2 วันทำการ ในกรณีที่ท่านไม่ได้รับสินค้าภายใน 1-2 วัน สามารถตรวจสอบสถานะของสินค้า(tracking number) ได้ที่ https://th.kerryexpress.com/th/track/
  • Flash สินค้าจะถึงท่านภายใน 1-3 วันทำการ  สามารถตรวจสอบสถานะของสินค้า (tracking number) ได้ที่  https://www.flashexpress.co.th/tools/tracking-min/
  • Shopee express สินค้าจะถึงท่านภายใน 1-3 วันทำการ  สามารถตรวจสอบสถานะของสินค้า (tracking number) ได้ที่  https://spx.co.th/m/

 

3.3 เงื่อนไขการรับผิดชอบหากไม่ได้รับสินค้า

  •  เมื่อทางบริษัทได้ทำการตรวจสอบแล้วสรุปว่าลูกค้าไม่ได้รับสินค้า เนื่องจากความผิดพลาดของบริษัทเองหรือเกิดจากความผิดพลาดของบริษัทขนส่ง ทางบริษัทยินดีส่งสินค้าให้กับทางลูกค้าใหม่

สอบถามสินค้าคืน/เปลี่ยน : ติดต่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายดูแลลูกค้า
TEL. 092-935-1936 | EMAIL: knutrathailand@gmail.com


**หากมีข้อบกพร่องใดๆ หรือมีเรื่องใดที่ไม่เป็นที่พึงพอใจ ทีมงานพร้อมรับคำชี้แนะ และพร้อมจะแก้ไขปรับปรุง เพื่อให้ลูกค้าพึงพอใจในการบริการของเรามากที่สุด ลูกค้าสามารถ ชี้แจง/แนะนำบริการ มาได้ที่ knutrathailand@gmail.com